Bolesti endokarda

Endokarditis

Infektivni endokarditis predstavlja zapaljenski proces na srčanim zaliscima  i drugim strukturama srca izazvan infektivnim agensima.Uzročnici su bakterije,gljivice I infekcije koje nastaju prilikom intervencija u usnoj duplji ,iz disajnih puteva,digestivnog ili urogenitalnog sistema.

Akutni oblik endokarditisa karakteriše nagli početak sa visokom temperaturom,groznicom kod osoba koje su prethodno bile relativno zdrave.Ubrzo dolazi do komplikacija kao što su embolija,srčana insuficijencija i karakterističnog crvenog osipa po koži ( petehije ).

Subakutni oblik endokarditisa ( kod osoba koje su već srčani bolesnici ) počinje stanjem sličnim gripu-povišena temperatura,glavobolja,malaksalost,bolovi u zglobovima,otežano disanje,bol u grudima ,stomaku ili bubreznoj loži kao i krv u mokraći.

Teži subakutni oblik endokarditisa započinje embolijom moždanih arterija sa hemiplegijom ( oduzetost polovine tela ) ili infarktom bubrega.Karakterističan je izgled pacijenta : bleda boja kože i vidljivih sluzokoža, sa promenama na koži u vidu crvenih tačaka.

Lečenje infektivnog endokarditisa sprovodi se radikalnom antibiotskom terapijom ili u težim slučajevima ( kod apscesa u miokardu ) hirurškim putem.

Pozovite nas ili nam pišite, kako biste se informisali više.