Interna medicina

 

 

 

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji više subspecijalističkih podgrana:kardiologija ( dijagnostika i lečenje srca i krvnih sudova ), endokrinologija ( dijagnostika i lečenje sistema žlezda i hormona ) , gastroenterologija ( dijagnostika i lečenje organa za varenje ) , pulmologija ( dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje ), hematologija ( proučavanje i dijagnostika krvi i krvnih elemenata ), nefrologija ( dijagnoza i lečenje bolesti bubrega ), gerontologija ( briga o starim licima ).

Margomed vam donosi sve vrste specijalističkih i dijagnostičkih pregleda iz navedenih oblasti interne medicine.

Pozovite nas ili nam pišite, kako biste se informisali više.