HPV

Humani papiloma virus je najčešća polno prenosiva bolest koja pogađa i žene i muškarce.Procene su da je oko 80 % seksualno aktivnih ljudi zaraženo nekom vrstom ovog virusa.Postoji preko 130 tipova HPV,od čega je većina bezopasna po zdravlje.Humani papiloma virusi su grupa DNK virusa i vrlo su infektivni. To su jedini virusi koji u organizmu ljudi i životinja mogu dovesti do nekontrolisane proliferacije tkiva, tj. do tumorskog rasta, usled DNK mutacija.Humani papiloma virus stvaraju epitelne tumore kože i sluznica. Veoma su uporni i otporni na razne lekove.

HPV se najčešće prenosi polnim odnosom, ali je moguća i infekcija direktnim kontaktom sa zaraženom kožom i sluznicom.HPV se može preneti,uprkos korišćenju prezervativa kao zaštite kod muškarca,infekcija ( kondilomi ) se obično javljaju oko korena penisa.

Manifestacije infekcije humanim papiloma virusima mogu se klasifikovati kao: latentne ( bez simptoma ), subkliničke ( slabo izražene ) ili kliničke ( vidljive ), a mogu biti različitih lokalizacija i izgleda.

Neki od tipova ovog virusa uzrokuju rak grlića materice, ali i anusa, vagine i spoljašnjih polnih organa žene (vulva). Isti virusi, mada ređe, mogu da budu odgovorni i za kancer penisa.Maligna transformacija je uglavnom primećena kod osoba sa genitalnim bradavicama, kada se one ponavljaju, kao i kod pacijenata sa poremećajem imuniteta.
Tipovi HPV su podeljeni na: nisko rizične, visoko rizične i neklasifikovane.
Tipovi HPV 6 i 11 se obično nazivaju nisko rizičnim zato što infekcije koje oni izazivaju imaju mali onkogeni potencijal, i obično rezultiraju nastankom kondiloma i niskorizičnih predkancerogenih ranica.
Tipovi 16,18,31,33 se nazivaju visokorizičnim tipovima HPV zato što su odgovorni za većinu ozbiljnih intraepitelnih ranica koje mogu da napreduju do karcinoma. Sama HPV infekcija uzrokuje maligne transformacije inficiranog tkiva u sadejstvu sa kofaktorima, kao što je upotreba duvana, ultraljubičasto zračenje, trudnoća, slab imunitet i dr onkogeni.

Najbolja prevencija u borbi protiv HPV-a je korišćenje prezervativa kao zaštite kod muškarca,kao i citološko cervikalno testiranje žena uz pomoć Papanicolaou testa i kolposkopski pregled.

Pozovite nas ili nam pišite, kako biste se informisali više.