Irigografija

U dijagnostici oboljenja debelog creva, pored endoskopije, radiološki pregledi zauzimaju centralno mesto. Nativna radiografija trbuha je neophodna u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici akutnih abdominalnih stanja koja mogu biti posledica  oboljenja ili povreda debelog creva ( perforacije, okluzije ). Poželjan je pregled u uspravnom položaju bolesnika a kod suviše teških se primjenjuje bočno snimanje u položaju na leđima. Klasična irigografija sa barijumskim kontrastom je i danas najznačajniji radiološki pregled debelog creva. Dopunjena vazduhom, kao drugim kontrastom, značajno dobija u dijagnostičkoj vrednosti. Zbog ozbiljnih komplikacija akcidentalnog prodiranja barijumske kaše u trbušnu duplju, kod bolesnika sa visokim rizikom ( divertikulitis, sveže anastomoze, sumnjive perforacije i si. ) kao kontrastno sredstvo se koriste preparati joda. Kod zahteva za preciznijom dijagnostikom ileocekalnog predela i desnog kolona barijumski kontrast se unosi oralno.

Pozovite nas ili nam pišite, kako biste se informisali više.

 

Margomed d.o.o. Margomed – Putnik CH Margomed – Putnik AT
Ul. Topličin venac 19-21

11000 Beograd

Srbija

(Terminal 2 – Abflug)

Postfach 2414

CH-8060 Zürich (Flughafen)

Zweigniederlassung

Hofmühlgasse 25/4

A-1060  Wien

SRB tel:     +381 11 310 89 69

SRB mob: +381 60 310 89 19

CH tel:     +41(0) 43 816 7007

CH mob: +41(0) 79 700 4646

AT tel:   +43(1) 890 58 77

AT mob:+ 43 664 384 0664

E-mail: marko.georgiev@margomed.rs E-mail: info@putnik.ch E-mail: dusan.ilic@putnik.at