Magnetna rezonanca

Magnetna rezonantna tomografija ( MRT)j e radiološka metoda koja se zasniva na primeni jakog magnetnog polja i savremene računarske tehnike kojom se obrađuje slika u cilju sagledavanja unutrašnjih struktura tela.Magnetna rezonanca je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se mogu pregledati : centralni nervni sistem ( mozak i kičmena moždina ), koštano zglobni sistem, mišići,krvni sudovi, trbušni i karlični organi i ekstremiteti.

Pregled magnetnom rezonancom traje od 20 do 60 minuta,u zavisnosti koji deo tela se snima i kojom tehnikom,kao i da li je potrebna primena venskog kontrasta.

Ovom dijagnostičkom metodom mogu da se snimaju svi pacijenti, izuzetak čine : osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, kohlearnim ( slušnim ) implantima, pojedinim veštačkim srčanim valvulama i pacijenti sa ugrađenim klipsovima ( kod aneurizmi ). Svi drugi implantati (veštački kuk, osteosintetski materijal i dr.) se prave od materijala koji nisu feromagentni ( medicinski čelik, titanijum…) pa ne predstavljaju smetnju pregledu.

Sam pregled nema nikakve štetne efekte pa se može ponavljati neograničen broj puta  i mogu se pregledati deca, trudnice i druge rizične grupe. Neprijatnost predstavlja boravak u tunelu aparata, zatvorenom prostoru, kao i buka koju sam aparat proizvodi.

Pozovite nas ili nam pišite, kako biste se informisali više.

 

Margomed d.o.o. Margomed – Putnik CH Margomed – Putnik AT
Ul. Topličin venac 19-21

11000 Beograd

Srbija

(Terminal 2 – Abflug)

Postfach 2414

CH-8060 Zürich (Flughafen)

Zweigniederlassung

Hofmühlgasse 25/4

A-1060  Wien

SRB tel:     +381 11 310 89 69

SRB mob: +381 60 310 89 19

CH tel:     +41(0) 43 816 7007

CH mob: +41(0) 79 700 4646

AT tel:   +43(1) 890 58 77

AT mob:+ 43 664 384 0664

E-mail: marko.georgiev@margomed.rs E-mail: info@putnik.ch E-mail: dusan.ilic@putnik.at